دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ - 00:31:03
همایش ملی گردشگری، فرهنگ، تمدن و تاریخ
همایش ملی گردشگری، فرهنگ، تمدن و تاریخ

همایش ملی گردشگری، فرهنگ، تمدن و تاریخ روز یکشنبه 1402/09/12 توسط دانشگاه لرستان در شهر خرم آباد برگزار می‌شود. با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می‌گردد، شما می‌توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری تبریز
همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری تبریز

همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری تبریز روز دوشنبه 15 آبان 1402 توسط شهرداری تبریز در شهر تبریز برگزار می‌شود. با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می‌گردد، شما می‌توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا
دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا

دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا روز پنجشنبه 25 آبان 1402 توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر در شهر تهران برگزار می‌شود. با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می‌گردد، شما می‌توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی نوین در کسب و کار و توسعه صنعتی
اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی نوین در کسب و کار و توسعه صنعتی

اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی نوین در کسب و کار و توسعه صنعتی روز چهارشنبه 18 بهمن 1402 توسط موسسه آموزش عالی کار قزوین در شهر قزوین برگزار می‌شود. با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می‌گردد، شما می‌توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نخستین همایش ملی مدیریت پویا، اقتصاد دانش بنیان
نخستین همایش ملی مدیریت پویا، اقتصاد دانش بنیان

نخستین همایش ملی مدیریت پویا، اقتصاد دانش بنیان روز پنجشنبه 26 بهمن 1402 توسط دانشگاه پیام نور مرکز کازرون در شهر کازرون برگزار می‌شود. با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می‌گردد، شما می‌توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
خبرهای پر بازدید
اینجا محل تبلیغات شماست
اینجا محل تبلیغات شماست
ترجمه البرز
اینجا محل تبلیغات شماست
اینجا محل تبلیغات شماست
خبرهای برگزیده
ترجمه البرز
اینجا محل تبلیغات شماست